gazeta.jp Polonia Japonica

Polonijny portal internetowy funkcjonujący w polsko-japońskiej przestrzeni międzykulturowej, prowadzony przez grupę Polek mieszkających, pracujących i działających w Japonii.

 

Galeria

A+ A A-

Spotkanie przedstawicieli Polonii z Podsekretarz stanu ds. parlamentarnych, polityki europejskiej i praw człowieka – Panią Grażyną Marią Bernatowicz Wyróżniony

Oceń ten artykuł
(1 głos)
Spotkanie przedstawicieli Polonii z Panią Minister Grażyną Bernatowicz odbyło się w dniu 6 lutego br. w hotelu New Otani w Tokio. Uczestnikami spotkania byli ze strony MSZ:
Pani Minister Podsekretarz Stanu Grażyna Bernatowicz,
Pan Ambasador RP w Tokio Cyryl Kozaczewski,
Pani Konsul II Sekretarz Ambasady RP w Tokio Dominika Jakimowicz- Giordano;
ze strony Polonii:
Pani Ewa Maria Kido,
Pani Emilia Okuyama,
Pani Renata Mitsui,
Pani Dorota Hałasa,
Pan Aureliusz Kowalczyk.
Pani Minister Grażyna Bernatowicz jest podsekretarzem stanu do spraw parlamentarnych, polityki europejskiej i praw człowieka. Mimo, że głównym powodem wizyty Pani Minister w Japonii było przewodnictwo polskie w Grupie Wyszehradzkiej oraz uczestnictwo w seminarium poświęconym Partnerstwu Wschodniemu, Pani Minister była także zainteresowana spotkaniem z przedstawicielami Polonii.
 
Podczas spotkania zostały poruszone następujące tematy:
1. Kwestia postępu w pracach nad podpisaniem umowy o zabezpieczeniu społecznym
Z inicjatywą w tej sprawie wystąpiła redakcja niniejszej strony poprzez m.in. skierowanie w dniu 19.07.2012 r. petycji do MSZ oraz MPIPS, a Ambasada RP w Tokio podejmowała liczne działania w celu podpisania umowy.
Z informacji uzyskanych podczas spotkania wynika, że nastąpił wyraźny postęp w pracy nad umową - najnowsza informacja nt. postępu w pracach nad umową o zabezpieczeniu społecznym znajduje się w rubryce „Sprawy Polonii”.
2. Kwestia postępu w pracach nad podpisaniem umowy dotyczącej „Working Holiday Scheme”
Program ten, na zasadzie wzajemności, ułatwiałby podróżowanie (głównie młodym ludziom) w celu poznawania kraju i pozwalałby jednocześnie na podjęcie pracy zarobkowej, ułatwiającej podróżującym sfinansowanie pobytu za granicą. Obecnie program ten jest dostępny w Japonii dla obywateli Australii, Nowej Zelandii, Kanady, Korei Południowej, Francji, Niemiec, W. Brytanii, Irlandii i Dani oraz terytorium Taiwanu i Hong Kongu. Jak wynika z informacji przekazanych przez MPiPS prace nad polsko – japońską umową Ministerstwo rozpoczęło w grudniu 2012 r., zgodnie z procedurami określonymi w przepisach dotyczących umów międzynarodowych. Aktualny postęp:
·       Projekt porozumienia sporządzony przez MPiPS został pozytywnie zaopiniowany przez MSZ i jest analizowany przez środowisko akademickie w Polsce.
·       W chwili obecnej trwa jeszcze przekazywanie uwag do projektu umowy, w ramach prowadzonych konsultacji międzyresortowych.
·       Po zakończeniu konsultacji zostanie przesłany wniosek do Prezesa Rady Ministrów o wyrażenie zgody na rozpoczęcie negocjacji umowy.
·       Wg. informacji z MpiPS należy zakładać, iż prace nad umową zostaną zakończone w terminie nieprzekraczającym dwóch miesięcy
3. Kwestia uruchomienia bezpośredniego połączenia lotniczego pomiędzy Polską i Japonią – istnieją dobre rokowania dla uruchomienia takiego połączenia w najbliższej przyszłości
 
Pani Minister była zainteresowana, z jakiego powodu Polacy decydują się na zamieszkanie w Japonii, jak układają sobie tutaj życie oraz jak wygląda ogólnie życie w Japonii. Spotkanie przebiegło w serdecznej atmosferze. Było nam miło, że Pani Podsekretarz Stanu przebywająca z oficjalną wizytą w Japonii znalazła czas na spotkanie w rodakami.
spotkanie 2aZaloguj się, by skomentować
© 2013 www.polonia-jp.jp

Logowanie lub Rejestracja

Zaloguj się