Logo
Wydrukuj tę stronę

Tematyka spotkania polonijnego w ambasadzie 5 lipca br. Wyróżniony

Oceń ten artykuł
(1 głos)
W dniu 5 lipca 2012 r. odbyło się w ambasadzie spotkanie Polonii z konsulem RP w Tokio, Panią Dominiką Jakimowicz. Podczas spotkania omówione zostały następujące zagadnienia:

1. Nowy system ewidencji obcokrajowców w Japonii, obowiązujący od 9 lipca 2012 r.
Informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej Immigration Bureau of Japan: http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/en/index.html. W wypadku osób, które mają pozwolenie na pobyt stały, obecne karty obcokrajowca - gaikokujin tōroku shōmeisho stracą ważność 8 lipca 2015 r. lub w terminie upływu ważności, jaki jest na karcie - w zależności od tego, który termin przypada jako pierwszy.
 
2. Starania o podpisanie umowy o zabezpieczeniu społecznym pomiędzy Polską i Japonią
W odpowiedzi na inicjatywę redakcji e-Gazety Polskiej w Japonii wyrażonej na spotkaniu w ambasadzie w dniu 19.01.2012 r., dotyczącej konieczności poprawy sytuacji japońskiej Polonii oraz doprowadzenia do podpisania umowy o zabezpieczniu społecznym, ambasada RP podjęła stosowne działania. Pierwszym etapem na drodze do podpisania umowy o zabezpieczeniu społecznym jest przekonanie władz polskich, że taka umowa jest nam potrzebna - służy temu między innymi pomysł zebrania podpisów Polaków zamieszkałych w Japonii pod listem w sprawie podpisania umowy do władz polskich. Po podjęciu takiej decyzji w kraju, strona polska skontaktuje się w sprawie umowy drogą dyplomatyczną ze stroną japońską. Jeśli w Japonii zapadnie decyzja, że umowa jest potrzebna, Polska zostanie wpisana na listę krajów oczekujących. W całym długim procesie, następnie odbywają się konsultacje ekspertów i umowa jest negocjowana. Potem następuje podpisanie umowy oraz jej wprowadzenie z życie. Japonia podpisała takie umowy z 14 krajami, w tym z Czechami, a obecnie w trakcie negocjacji są umowy z Węgrami i Słowacją. Miejmy nadzieję, że Polska znajdzie się także w tej grupie. Podpisanie umowy jest w interesie wszystkich Polaków w Japonii, a także tych którzy tutaj mieszkali lub będą mieszkać.
 
3. Nominacja nowego ambasadora RP w Tokio
Od lipca br. nowym ambasadorem RP w Tokio i kierownikiem placówki w Japonii jest Pan Cyryl KOZACZEWSKI.
Pan Cyryl Kozaczewski jest zawodowym dyplomatą. Ukończył studia politologiczne na kierunku stosunki międzynarodowe na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Jest także absolwentem podyplomowego studium Genewskiego Centrum Polityki Bezpieczeństwa. Pracował m.in. w ambasadzie RP w Seulu oraz w departamencie Polityki Bezpieczeństwa Europejskiego. Był m.in. członkiem zespołu prowadzącego negocjacje dotyczące członkostwa Polski w NATO, a także I sekretarzem stałego przedstawicielstwa RP przy NATO w Brukseli. Po powrocie z Brukseli pracował m.in. na stanowiskach kierownika wydziału OBWE w Departamencie Polityki Bezpieczeństwa, naczelnika wydziału wspólnej polityki zagranicznej w Departamencie Unii Europejskiej, w którym objął następnie funkcję zastępcy dyrektora. Od 2010 r. był dyrektorem Departamentu Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa.
Na posiedzeniu sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych w dniu 15.03.2012 r., ówczesny kandydat na ambasadora RP Pan Cyryl Kozaczewski podkreślił w nawiązaniu do zeszłorocznego kataklizmu w Japonii, że zdaje sobie sprawę w istoty reagowania kryzysowego. Potrójny kataklizm uzmysłowił mu bowiem, jak istotne jest doskonalenie procedur i praktyk zarządzania kryzysowego. Pan Cyryl Kozaczewski zaznaczył również, ze ważny jest stały kontakt ambasady z przedstawicielami Polonii.
 
4. Rejestracja internetowa Polaków w Japonii
Na spotkaniu redakcji e-Gazety w Japonii w ambasadzie w styczniu br. jednym z naszych postulatów była konieczność stworzenia internetowej listy kontaktowej i serwisu informacyjnego na wypadek kryzysu. Na obecnym spotkaniu, Pani Konsul poinformowała, że stworzona została ankieta rejestracyjna i że niebawem będzie ona dostępna na stronie internetowej ambasady. Obecnie formularz ten można zobaczyć pod adresem: http://rejestracja-tokio.msz.gov.pl/. Rejestracja jest oczywiście dobrowolna i jej dokonanie leży w interesie osoby mieszkającej w Japonii. W wypadku jakiegokolwiek kryzysu, ambasada będzie mogła udzielić informacji o osobach, które się zarejestrowały, korzystając z danych kontaktowych i innych informacji podanych w ankiecie.

opracowano na podstawie: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/biuletyn.xsp?documentId=4F339245CB677D87C12579CA00390975

Budynek Ambasady Polskiej w Japonii

Najnowsze od Ewa Maria Kido

© 2013 www.polonia-jp.jp