gazeta.jp Polonia Japonica

Polonijny portal internetowy funkcjonujący w polsko-japońskiej przestrzeni międzykulturowej, prowadzony przez grupę Polek mieszkających, pracujących i działających w Japonii.

 

Galeria

A+ A A-

„Japoński soft power. Wpływy Japonii na kulturę zachodnią"

redakcja Adrianna Wosińska, 2011 r.

Wydawnictwo Kirin

Jest to zbiorowa publikacja będąca podsumowaniem konferencji o tym samym tytule, która odbyła się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w 2010 r. Tematem opracowania jest postrzeganie Japonii na świecie oraz wpływ Japonii na kulturę zachodnią.

Jedno z opracowań – „Polacy w Japonii" Elżbiety Kostowskiej-Watanabe, poświęcone jest japońskiej Polonii. Ponieważ nie ma opracowań na temat japońskiej Polonii, chociaż pojawiają się próby podjęcia tego tematu przez studentów i doktorantów, ww. artykuł jest w tym względzie nowatorski. Ogólna charakterystyka Polonii japońskiej wydaje się trafna, ale niektóre informacje nie są już aktualne, np. niektóre z wymienionych firm polskich w Japonii nie istnieją już lub nie działają w Japonii. „Polskie" firmy w Japonii są małe i nieliczne. Nie ma w Japonii dużych polskich korporacji. Przedstawiciele polskich firm, którzy pojawiają się w Japonii mają pewne trudności z zachowaniem się w innej kulturze Często nawet znane postacie ze polskiego świata biznesu są nieprzygotowane do prowadzenia negocjacji i zachowania się na gruncie japońskim. Autorka wymieniła parę osób, które mieszka w Japonii i pracuje zgodnie ze swoimi kwalifikacjami zawodowymi. Wśród tych osób autorka wymieniła tylko jedna kobietę (siebie samą), mimo że są także wśród Polonii kobiety, które pracują z powodzeniem zawodowo w Japonii. W zakończeniu autorka słusznie zaznacza, że Polonia japońska jest niedostrzegana w kraju i jej duży potencjał nie wykorzystany jest w rozwijaniu stosunków polsko-japońskich.

Wydaje się, że przyczyną takiego stanu rzeczy jest nie tylko stosunkowo mała liczebność japońskiej Polonii i jej rozproszenie, ale także fakt, że jest to pierwsze pokolenie Polonii, że nie ma obecnie organizacji polonijnych, ani żadnych ośrodków kultury i tym podobnych instytucji, które istnieją w krajach, gdzie Polonia jest liczebna i ma długą tradycję. Pierwsza po II wojnie światowej organizacja polonijna – Klub Polski w Japonii - działała w latach 1998-2006, gazeta polonijna – „Gazeta Klubu Polskiego w Japonii" (a później"Gazeta Polska w Japonii") była wydawania w latach 1998-2008. Obecnie działalność Polonii japońskiej koncentruje się głównie wokół dwóch stron internetowych – „e-Gazety Polskiej w Japonii" oraz „Strony Polskiej w Japonii". Nie ma więc stricte organizacji, tylko luźne grupy osób redagujących strony o innych profilach i związanej z nimi różnej aktywności.  Japonia jest krajem, w którym obcokrajowiec może czuć się zagubiony, stąd znająca dobrze Japonię polonia japońska może być pomostem ułatwiającym polskim firmom, instytucjom oraz urzędom państwowym poruszanie się po gruncie japońskim. Jednak nie ma w Japonii oficjalnego reprezentanta Polonii, który mógłby być partnerem dla polskich instytucji pragnących rozwijać stosunki polsko-japońskie. Istniejąca od 2007 r. Polska Izba Gospodarcza w Japonii ma służyć rozwijaniu kontaktów gospodarczych. Mimo, że są w niej Polacy mieszkajacy w Japonii, to jest ona narazie mała liczebnie i nie reprezentuje szerzej Polonii japońskiej.

Obecnie Polacy w Japonii, to grupa zróżnicowana wiekowo, w wiekszości ludzie posiadający związki rodzinne z Japonią, wykształceni, wielu japonistów ale także osoby uprawiające inne zawody. Można mieć nadzieję, że kiedyś powstanie szersza publikacja nt. japońskiej Polonii.

ksiazka_2_small

Opublikowano w Motyw miesiąca
© 2013 www.polonia-jp.jp

Logowanie lub Rejestracja

Zaloguj się