Raportuj komentarz

Przykład "faj-to": http://www.youtube.com/watch?v=rMiEO6m5WnI (końcówka) - akurat ta sfilmowana przeze mnie sytuacja wzbudziła mój życzliwy uśmiech i szczery szacunek. Nie widzę nic złego w kojarzącym mi się tutaj japońskim przysłowiu: "Razem w pracy, razem odnosimy sukces", jednak zgadzam się, że bycie ochikobore musi być bolesne. Ale czy dotyczy to tylko Japończyków i Japonii?...