gazeta.jp Polonia Japonica

Polonijny portal internetowy funkcjonujący w polsko-japońskiej przestrzeni międzykulturowej, prowadzony przez grupę Polek mieszkających, pracujących i działających w Japonii.

 

Galeria

A+ A A-
Poniżej zamieszczamy fragment pracy magisterskiej Lindy Czernichowskiej, absolwentki Wydziału Turystyki i Rekreacji w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. Praca magisterska pt. "Analiza turystyki polsko-japońskiej i perspektywy jej rozwoju" została napisana w 2010 r. w Katedrze Turystyki i Rekreacji pod kierunkiem dr Tomasza Kochańczyka. STRESZCZENIE Praca poświęcona jest zagadnieniom turystyki polsko-japońskiej oraz perspektywom jej rozwoju. Popularność Japonii w Polsce datuje się od początku XX w. Obecnie Japonia jest krajem dobrze znanym w Polsce, ponieważ ludzie są zainteresowani japońską egzotyką oraz pełni podziwu dla współczesnych japońskich dokonań. Jednak Japonia nigdy nie była popularnym celem wyjazdów turystycznych. Praca niniejsza podejmuje próbę analizy polskiej turystyki zagranicznej w zakresie wyjazdów do Japonii oraz zawiera charakterystykę ruchu turystycznego w Polsce z uwypukleniem przyjazdów turystów japońskich. Praca przybliża Kraj Kwitnącej Wiśni i pokazując wybrane atrakcje turystyczne - zwłaszcza na Honshu i w jej najważniejszym mieście - Tokio- oraz tradycje i ciekawostki, ukazuje jak bardzo interesującym krajem jest Japonia i jak wiele ma do zaoferowania turystom zagranicznym. Praca została wzbogacona o zdjęcia autorskie wykonane w trakcie podróży autorki po Japonii. W pracy pokazane zostały warunki jakie istnieją dla turystów zagranicznych w Japonii i w Polsce, a także wybrane problemy i bariery dla funkcjonowania turystów w obu krajach. Zasadniczą częścią pracy jest ankieta, jej wyniki oraz wnioski płynące z badań oraz wywiadów przeprowadzonych w Japonii z osobami zainteresowanymi turystyką. Z ankiety wynika, że wzrasta zainteresowanie Japonią w Polsce i praca wskazuje, że istnieje szereg czynników - jak np. nowe bezpośrednie połączenia lotnicze, lepsza informacja…
Czytaj więcej...
© 2013 www.polonia-jp.jp

Logowanie lub Rejestracja

Zaloguj się