Raportuj komentarz

Na stronie internetowej polskiej ambasady w Tokio można znaleźć linki instytucji prowadzących monitorowanie poziomu radioaktywności po awari elektrowni spowodowanej trzęsieniem ziemi.