gazeta.jp Polonia Japonica

Polonijny portal internetowy funkcjonujący w polsko-japońskiej przestrzeni międzykulturowej, prowadzony przez grupę Polek mieszkających, pracujących i działających w Japonii.

 

Galeria

A+ A A-

Ilu Polaków mieszka w Japonii? Wyróżniony

Oceń ten artykuł
(7 głosów)

logoIlu Polaków mieszka obecnie w Japonii? – odpowiedź na to pytanie zapewne zainteresuje wielu naszych Czytelników. Wiemy, że jest nas tu około tysiąca. Kokretne dane liczbowe można znaleźć na stronie internetowej japońskiego Ministerstwa Sprawiedliwości (法務省、Ministry of Justice), które publikuje statystyki dotyczące liczby cudzoziemców przebywających na terenie Japonii (dokładne objaśnienie nt. źródła informacji pod tekstem). Najnowsze dane dotyczą stanu z dnia 1 czerwca 2015 roku, a opublikowano je w dniu 16 października 2015 roku. Według tych informacji ogólna liczba Polaków mieszkających w Japonii to 1307 osób. Liczba ta nie obejmuje Polaków przebywających w Japonii krótkoterminowo ( 短期滞在- pobyt do 90 dni). Ruch turystyczny między Polską a Japonią odbywa się w systemie bezwizowym.

Statystyki zaprezentowane na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości obejmują ostatnie lata (od 2006 r.) i pokazują, że zwiększa się liczba japońskiej Polonii:

w 2014 roku (stan z dn. 1 grudnia) 1110 osób

w 2013 roku (stan z dn. 1 grudnia) 1087 osób

w 2012 roku (stan z dn. 1 grudnia) 1007 osób

 

Zamieszczono również dane odnoszące się do statusu pobytu w Japonii Polaków zamieszkujących tu na stałe oraz z powodu związków małżeńskich (posiadających tzw. wizy dla współmałżonka).

永住者  pobyt stały 371

日本人の配偶者等 współmałżonek Japonki / Japończyka 175

永住者の配偶者等  współmałżonek osoby posiadającej prawo stałego pobytu 9

定住者  pobyt stały z innych powodów 17

特別永住者  pobyt stały za specjalną zgodą 2 

 

Polacy mieszkają we wszystkich prefekturach i regionach Japonii, ale największa ich liczba przebywa w dużych aglomeracjach miejskich, szczególnie w Tokio i prefekturach sąsiadujących. Oto pierwsza dziesiątka w podziale regionalnym (nazwy oznaczają prefektury lub równorzędne jednostki administracyjne) :

 Tokio 350

Nagasaki 161

Kanagawa 130

Saitama 68

Aichi 66

Osaka 63

Hokkaido 52

Hyogo 50

Chiba 49

Ibaraki 40

 

Podano również szereg danych, które mogą być przyczynkiem do poznania struktury zawodowej Polaków przebywających w Japonii. Podział danych nie jest typowym podziałem statystycznym, można przypuszczać, że odwierciedla raczej podziały i kryteria stosowane w japońskich procedurach imigracyjnych. Wobec braku dostępnych, bardziej szczegółowych opracowań na temat stanu Polonii japońskiej i te skąpe informacje są warte poznania - prezentujemy je poniżej. Liczba oznacza liczbę osób, nazwy grup to nazwy rubryk w spisie w możliwie wiernym przekładzie. Pominięto rubryki, w których liczba osób wynosi 0. 

教授  profesor 40

芸術  sztuka 1

宗教  religia 16

経営・管理  administracja i zarządzanie 1

研究  działalność badawcza 16

教育  szkolnictwo 6

技術・人文知識・国際業務  technika, wiedza humanistyczna i relacje międzynarodowe 160

企業内転勤  oddelegowanie w ramach przedsiębiorstwa 16

興行  działalność estradowa 14

技能  uprawnienia zawodowe 154

文化活動  działalność kulturalna 34

留学  studia zagraniczne 183

研修  szkolenia 2

家族滞在  pobyt z rodziną 75

Inne 15

w tym: 特定研究等及び情報処理 badania specjalne oraz informatyka 1

インターンシップ staże internship 1

医療滞在・同伴者 pobyt leczniczy lub osoba towarzysząca w takim pobycie 3

高度人材 specjaliści wysokiej rangi 6

その他 pozostałe 4

 

Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości podano również liczbę Polaków przebywających w Japonii krótkoterminowo 短期滞在- 683 osoby oraz uwzględniono branże niewymienione powyżej, takie jak 外交 dyplomacja - 35 osób, 公用 misje publiczne - 13 osób i in.. Rozszerzona statystyka podaje ogólną liczbę 2090 Polaków przebywających w Japonii w roku 2015. Liczby ta obejmuje zarówno Polaków mieszkających tu na dłużej lub na stałe, jak i osoby przebywające krótkoterminowo. Wśród nich było 1058 mężczyzn i 1032 kobiety.

 

 

Źródło informacji (w języku japońskim):

http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_touroku.html, Należy wybrać dane z roku 2015, lub bezpośrednio znaleźć je w linku:

http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001139146 (pozycja nr.1 i 2 w tabeli, 国籍・地域別 在留資格(在留目的)別 在留外国人, dokument w formacie Excel, Polska w spisie krajów figuruje na pozycji 78)

Zaloguj się, by skomentować

Facebook page

© 2013 www.polonia-jp.jp

Logowanie lub Rejestracja

Zaloguj się