gazeta.jp Polonia Japonica

Polonijny portal internetowy funkcjonujący w polsko-japońskiej przestrzeni międzykulturowej, prowadzony przez grupę Polek mieszkających, pracujących i działających w Japonii.

 

Galeria

A+ A A-

Polonia w Japonii w artykule prof. Ewy Pałasz-Rutkowskiej pt. „Polish Diaspora in Japan” Wyróżniony

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

 

Praca prof. Ewy Pałasz-Rutkowskiej [1] pt. „Polish Diaspora in Japan” ukazała się w 2019 roku, w Roczniku Orientalistycznym [2].

Artykuł napisany w czasie przypadającej w 2019 roku setnej rocznicy nawiązania polsko-japońskich stosunków dyplomatycznych dotyczy sytuacji japońskiej Polonii od lat 1970. do współczesności. Autorka prześledziła działalność organizacji i grup polonijnych. Początek tej działalności przypadł na lata 1970. i związany był z kościołem dominikanów w tokijskiej dzielnicy Shibuya. Dopiero jednak po zmianach w systemie politycznym w Polsce, kiedy działalność polonijna zyskała poparcie ze strony ambasady RP w Tokio, faktycznie zaczęła się ona rozwijać. W 1998 roku powstał Klub Polski w Japonii, który był pierwszą organizacją polonijną w Japonii w najnowszej historii. Od 2011 r. zaczęła wzrastać liczba Polaków w Japonii, a działalność polonijna przybrała różne formy. Artykuł wymienia działalność Klubu Polskiego w Japonii, innych organizacji, jak np. Stowarzyszenie Polonijne Razem oraz grup polonijnych na Hokkaido, w prefekturze Okinawa i w Kansai.

Autorka śledzi dzieje Klubu [3] oraz innych organizacji i grup polonijnych, opisuje powstanie polskich szkół. Wśród działaczy polonijnych wymienia nazwiska obecnych redaktorów strony polonijnej POLONIA JAPONICA. Prof. Ewa Pałasz-Rutkowska docenia wagę prowadzonego przez nas przedsięwzięcia pod nazwą PROJEKT POLONIA. Polega on na gromadzenu informacji o japońskiej Polonii, organizowaniu spotkań z Polonią mieszkającą w różnych prefekturach, opracowawywanie tych informacji oraz przeprowadzanie wywiadów [4].

Polonia, już poprzez samo swoje istnienie i wystawianie świadectwa o Polsce, pełni istotną rolę w rozwoju i zacieśnianiu stosunków polsko-japońskich. To opracowanie potwierdza także, że poza samym „istnieniem”, jest także potrzeba „działania” – na przykład kontynuowania PROJEKTU POLONIA oraz aktywnego zaangażowania różnych grup polonijnych w Japonii.

rocznik orientalistyczny

Prof. Ewa Pałasz-Rutkowska jest autorką książki pt. „Historia stosunków polsko-japońskich”. Pierwsza część, obejmująca lata 1904-1945, ukazała się w 2009 roku [5]. W 2019 r. ukazał się drugi tom książki „Historia stosunków polsko-japońskich”, który obejmuje lata 1945-2019 [6]. W książce tej ujęta została także współczesna japońska Polonia.

 

 

[1] Prof. dr hab. Ewa Pałasz-Rutkowska jest japonistką i historykiem, profesorem w Katedrze Japonistyki Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, autorką wielu książek i publikacji. Kierunkiem jej badań są historia i kultura Japonii, historia stosunków polsko-japońskich, historia domu cesarskiego oraz stosunki międzykulturowe. W 2015 r. otrzymała Order Wschodzącego Słońca, Złote Promienie ze Wstęgą, a w 2019 r. Nagrodę Fundacji Japońskiej – za całokształt pracy i dorobek, szczególnie za badania dotyczące historii stosunków polsko-japońskich.

[2] Pałasz-Rutkowska, E. (2019) Polish diaspora in Japan, „Rocznik Orientalistyczny/Yearbook of Oriental Studies, t. LXXII, z. 1, s. 72-84, Komitet Nauk Orientalistycznych PAN i Dom Wydawniczy Elipsa (http://journals.pan.pl/ro/).

[3] Polonia Japonica: http://poloniajaponica.jp/o-nas (12.05.2020).

[4] Polonia Japonica: http://poloniajaponica.jp/jezyk-japonski-2/item/1495-polacy-w-kansai-spotkanie-z-polonia-w-osace (21.05.2020).

[5] Pałasz-Rutkowska, E., Romer A.T. (2009) Historia stosunków polsko-japońskich 1904-1945, wydanie drugie uzupełnione i poprawione (E. Pałasz-Rutkowska), Wydawnictwo TRIO, Warszawa.

[6] Pałasz-Rutkowska, E. (2019) Historia stosunków polsko-japońskich, t. II: 1945-2019 (Suplement, oprac. Jędrzej Greń), Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny, Katedra Japonistyki, Seria Japonica.

Zaloguj się, by skomentować

Facebook page

© 2013 www.polonia-jp.jp

Logowanie lub Rejestracja

Zaloguj się