gazeta.jp Polonia Japonica

Polonijny portal internetowy funkcjonujący w polsko-japońskiej przestrzeni międzykulturowej, prowadzony przez grupę Polek mieszkających, pracujących i działających w Japonii.

 

Galeria

A+ A A-
Japońskie Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozpoczęły przygotowania do przyjęcia przez Japonię Konwencji Haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (1980). W styczniu bieżącego roku Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało opinii publicznej projekt procedur legislacyjnych dotyczących sporów o opiekę nad dzieckiem, które mają obowiązywać, gdy Japonia przyjmie tę konwencję. W japońskim MSZ utworzono specjalną komórkę operacyjną, bowiem ministerstwo to jako organ centralny ma być odpowiedzialne za zbieranie informacji o dzieciach uprowadzonych do Japonii oraz ich miejscu pobytu. Niewątpliwie przygotowania te są reakcją władz japońskich na naciski wywierane z zagranicy, głównie z USA i krajów europejskich. Zgodnie z informacjami japońskiego Ministerstwa Sprawiedliwości ojcowie z USA, Wielkiej Brytanii, Kanady i Francji wnieśli łącznie około 200 spraw o bezprawne wywiezienie dziecka. W USA odbywały się nawet akcje protestacyjne przeciwko uprowadzaniu dziecka do Japonii. Obecnie jeżeli jeden z rodziców wywiezie dziecko do Japonii, to drugi (nie posiadający obywatelstwa japońskiego), który mieszka za granicą, nie ma żadnych możliwości prawnych, by odzyskać dziecko. Japońskie prawo nie przewiduje opcji podziału praw rodzicielskich w przypadku rozwodu. W Japonii rozwód przeprowadzany jest najczęściej na drodze administracyjnej, a nie sądowej i zwykle matka otrzymuje pełne prawo do opieki nad dzieckiem. Planowane przyjęcie Konwencji Haskiej daje nadzieję rodzicom-cudzoziemcom, którzy do tej pory bezskutecznie walczyli o swoje dzieci. Przyjęcie Konwencji będzie również korzystne dla japońskiego rodzica, który stara się odzyskać dziecko wywiezione przez współmałżonka do innego kraju. Takie sytuacje dotyczą często wspólmałżonków pochodzących z Chin. Konwencję Haską ws. uprowadzenia dziecka podpisało już 87 krajów, w tym Polska. Obecnie do przyjęcia Konwencji przygotowuje…
Opublikowano w Sprawy Polonii
Napisała
Czytaj więcej...

Facebook page

© 2013 www.polonia-jp.jp

Logowanie lub Rejestracja

Zaloguj się