gazeta.jp Polonia Japonica

Polonijny portal internetowy funkcjonujący w polsko-japońskiej przestrzeni międzykulturowej, prowadzony przez grupę Polek mieszkających, pracujących i działających w Japonii.

 

Galeria

A+ A A-

Zmiany dotyczące wydawania paszportów

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W przyszłym roku zmieni się procedura wydawania paszportów. Będą one wykonywane w kraju i dlatego wydłuży się znacznie czas oczekiwania na nowy, 10-letni paszport. Poniżej publikujemy informacje, które otrzymaliśmy od Konsula RP w Tokio, p. Leszka Rowickiego.
Dnia 22 lipca 2002 roku weszła w życie, opublikowana w Dz. U. Nr 62, poz. 557, ustawa z 5 kwietnia 2002r. zmieniająca ustawę o paszportach z 29.11.1990r. (Dz. U. z 1991r. Nr 2, poz. 5 oraz z 1997r. Nr 114, poz. 739). Ustawa przewiduje, że:
  1. Do dnia 31 grudnia nie ulegają żadnym zmianom obowiązujące obecnie zasady wydawania paszportów.
  2. Dnia 1 stycznia 2003 roku ma wejść w życie system personalizacji dokumentów, zgodnie z którym paszporty 10-cio letnie drukowane będą techniką laserową w Polsce, w oparciu o dane przekazane przez konsula.
  3. Wprowadza się paszporty tymczasowe, wydawane przez konsula w celu:
    • umożliwienia powrotu do kraju obywatelom przebywającym tymczasowo za granicą (obecny paszport blankietowy)
    • na czas oczekiwania na doręczenie paszportu wykonanego w kraju.
Nowe przepisy paszportowe
 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej informuje, że w związku ze zmianą Ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach, od 1 stycznia 2003 r. wszystkie paszporty zwykłe 10-letnie niezależnie od miejsca zamieszkania obywatela polskiego, będą wystawiane w Polsce. Zmiana ta, podyktowana wymogami bezpieczeństwa, oznacza wprowadzenie powszechnie przyjętej w świecie zasady personalizacji dokumentów. Polskie urzędy konsularne będą nadal, zgodnie z właściwością terytorialną, przyjmować wnioski o wydanie paszportu po czym będą przesyłać je do Warszawy, a po otrzymaniu gotowych paszportów będą wydawać je wnioskodawcom.
 
Obywatel polski ubiegający się o wydanie za granicą paszportu zwykłego powinien uwzględnić wydłużenie się procedur, wynikające z konieczności wystawienia tego dokumentu w kraju. Stąd zaleca się złożenie wniosku na nowy paszport, minimum 6 miesięcy przed utratą ważności dotychczas posiadanego.
 
Jeżeli okoliczności nie pozwalają na ubieganie się o paszport zwykły z odpowiednim wyprzedzeniem, należy przy składaniu wniosku paszportowego wystąpić z dodatkowym wnioskiem o wydanie paszportu tymczasowego. Dokument ten, spełniający wszystkie funkcje paszportu zwykłego, będzie wydawany przez konsulów bezpłatnie, z okresem ważności do 1 roku, na czas oczekiwania na paszport zwykły.
 
Dotychczasowy paszport blankietowy, wydawany na powrót do kraju, w zamian za utracony paszport zwykły zostanie od 1 stycznia 2003 roku zastąpiony również przez paszport tymczasowy, o określonym, krótkim okresie ważności. Procedury niezbędne dla otrzymania tego paszportu, jak i opłata za jego wydanie, pozostają takie same jak w przypadku dotychczasowego paszportu blankietowego.
 
Szczegółowe informacje dotyczące aktualnych procedur paszportowych można uzyskać w każdym polskim urzędzie konsularnym.
Gazeta Klubu Polskiego w Japonii Nr 4 (25), sierpien 2002
Zaloguj się, by skomentować

Facebook page

© 2013 www.polonia-jp.jp

Logowanie lub Rejestracja

Zaloguj się