gazeta.jp Polonia Japonica

Polonijny portal internetowy funkcjonujący w polsko-japońskiej przestrzeni międzykulturowej, prowadzony przez grupę Polek mieszkających, pracujących i działających w Japonii.

 

Galeria

A+ A A-
  Praca prof. Ewy Pałasz-Rutkowskiej [1] pt. „Polish Diaspora in Japan” ukazała się w 2019 roku, w Roczniku Orientalistycznym [2]. Artykuł napisany w czasie przypadającej w 2019 roku setnej rocznicy nawiązania polsko-japońskich stosunków dyplomatycznych dotyczy sytuacji japońskiej Polonii od lat 1970. do współczesności. Autorka prześledziła działalność organizacji i grup polonijnych. Początek tej działalności przypadł na lata 1970. i związany był z kościołem dominikanów w tokijskiej dzielnicy Shibuya. Dopiero jednak po zmianach w systemie politycznym w Polsce, kiedy działalność polonijna zyskała poparcie ze strony ambasady RP w Tokio, faktycznie zaczęła się ona rozwijać. W 1998 roku powstał Klub Polski w Japonii, który był pierwszą organizacją polonijną w Japonii w najnowszej historii. Od 2011 r. zaczęła wzrastać liczba Polaków w Japonii, a działalność polonijna przybrała różne formy. Artykuł wymienia działalność Klubu Polskiego w Japonii, innych organizacji, jak np. Stowarzyszenie Polonijne Razem oraz grup polonijnych na Hokkaido, w prefekturze Okinawa i w Kansai. Autorka śledzi dzieje Klubu [3] oraz innych organizacji i grup polonijnych, opisuje powstanie polskich szkół. Wśród działaczy polonijnych wymienia nazwiska obecnych redaktorów strony polonijnej POLONIA JAPONICA. Prof. Ewa Pałasz-Rutkowska docenia wagę prowadzonego przez nas przedsięwzięcia pod nazwą PROJEKT POLONIA. Polega on na gromadzenu informacji o japońskiej Polonii, organizowaniu spotkań z Polonią mieszkającą w różnych prefekturach, opracowawywanie tych informacji oraz przeprowadzanie wywiadów [4]. Polonia, już poprzez samo swoje istnienie i wystawianie świadectwa o Polsce, pełni istotną rolę w rozwoju i zacieśnianiu stosunków polsko-japońskich. To opracowanie potwierdza także, że poza samym „istnieniem”, jest także potrzeba „działania” – na przykład kontynuowania PROJEKTU POLONIA oraz aktywnego zaangażowania różnych…
Opublikowano w Sprawy Polonii
Napisała
Czytaj więcej...

Facebook page

© 2013 www.polonia-jp.jp

Logowanie lub Rejestracja

Zaloguj się