gazeta.jp Polonia Japonica

Polonijny portal internetowy funkcjonujący w polsko-japońskiej przestrzeni międzykulturowej, prowadzony przez grupę Polek mieszkających, pracujących i działających w Japonii.

 

Galeria

A+ A A-
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego pozwala na uzyskanie w tym zakresie ochrony dzięki aktom prawa międzynarodowego, które umożliwiają harmonijne współistnienie systemów zabezpieczenia społecznego poszczególnych państw – służą one ochronie interesów osób przemieszczających się w celu podejmowania zatrudnienia i posiadających okresy zatrudnienia przebyte na terytorium różnych państw. W wypadku Polski i Japonii, podobnie jak w przypadku innych krajów nie będących w Unii Europejskiej, kwestie zabezpieczenia społecznego może uregulować umowa dwustronna. Przykładowo, Polska podpisała taką umowę z USA, Kanadą, Australią, a także z Koreą Południową (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej). Pomiędzy Polską i Japonią nie ma podpisanej umowy o zabezpieczeniu społecznym.   Wg MRPiPS umowy o zabezpieczniu społecznym obejmują takie świadczenia jak: świadczenia z tytułu starości (emerytury), świadczenia z tytułu niezdolności do pracy (renty inwalidzkie), świadczenia z tytułu śmierci żywiciela rodziny (renty rodzinne), świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, świadczenia chorobowe (zasiłki chorobowe); a jeżeli obie strony wyrażą taką wolę, także świadczenia zdrowotne, zasiłki rodzinne, zasiłki z tytułu bezrobocia. Umowy te poprawiają sytuację świadczeniobiorców w zakresie możliwości nabywania prawa do świadczeń z zabezpieczenia społecznego, gdyż gwarantują ochronę ubezpieczeniową wszystkim osobom objętym zakresem podmiotowym danej umowy. Dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym powodują, że podejmowanie przez polskich obywateli pracy w państwach związanych z Polską taką umową zawsze pozytywnie skutkuje w zakresie nabywania prawa do świadczeń z zabezpieczenia społecznego. Polonia w Japonii jest mniej liczebna niż w USA, Kanadzie czy Australii, ale liczba Polaków w Kraju Kwitnącej Wiśni stale rośnie, dlatego podpisanie takiego porozumienia pomiędzy Polską i Japonią wydaje się niezbędne w…
Opublikowano w Sprawy Polonii
Napisała
Czytaj więcej...

Facebook page

© 2013 www.polonia-jp.jp

Logowanie lub Rejestracja

Zaloguj się