gazeta.jp Polonia Japonica

Polonijny portal internetowy funkcjonujący w polsko-japońskiej przestrzeni międzykulturowej, prowadzony przez grupę Polek mieszkających, pracujących i działających w Japonii.

 

Galeria

A+ A A-
„Japoński soft power. Wpływy Japonii na kulturę zachodnią"redakcja Adrianna Wosińska, 2011 r.Wydawnictwo KirinJest to zbiorowa publikacja będąca podsumowaniem konferencji o tym samym tytule, która odbyła się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w 2010 r. Tematem opracowania jest postrzeganie Japonii na świecie oraz wpływ Japonii na kulturę zachodnią.Jedno z opracowań – „Polacy w Japonii" Elżbiety Kostowskiej-Watanabe, poświęcone jest japońskiej Polonii. Ponieważ nie ma opracowań na temat japońskiej Polonii, chociaż pojawiają się próby podjęcia tego tematu przez studentów i doktorantów, ww. artykuł jest w tym względzie nowatorski. Ogólna charakterystyka Polonii japońskiej wydaje się trafna, ale niektóre informacje nie są już aktualne, np. niektóre z wymienionych firm polskich w Japonii nie istnieją już lub nie działają w Japonii. „Polskie" firmy w Japonii są małe i nieliczne. Nie ma w Japonii dużych polskich korporacji. Przedstawiciele polskich firm, którzy pojawiają się w Japonii mają pewne trudności z zachowaniem się w innej kulturze Często nawet znane postacie ze polskiego świata biznesu są nieprzygotowane do prowadzenia negocjacji i zachowania się na gruncie japońskim. Autorka wymieniła parę osób, które mieszka w Japonii i pracuje zgodnie ze swoimi kwalifikacjami zawodowymi. Wśród tych osób autorka wymieniła tylko jedna kobietę (siebie samą), mimo że są także wśród Polonii kobiety, które pracują z powodzeniem zawodowo w Japonii. W zakończeniu autorka słusznie zaznacza, że Polonia japońska jest niedostrzegana w kraju i jej duży potencjał nie wykorzystany jest w rozwijaniu stosunków polsko-japońskich.Wydaje się, że przyczyną takiego stanu rzeczy jest nie tylko stosunkowo mała liczebność japońskiej Polonii i jej rozproszenie, ale także fakt, że jest to…
Opublikowano w Motyw miesiąca
Napisała
Czytaj więcej...
© 2013 www.polonia-jp.jp

Logowanie lub Rejestracja

Zaloguj się