gazeta.jp Polonia Japonica

Polonijny portal internetowy funkcjonujący w polsko-japońskiej przestrzeni międzykulturowej, prowadzony przez grupę Polek mieszkających, pracujących i działających w Japonii.

 

Galeria

A+ A A-
  Na kon­fe­ren­cji w Phnom Penh w Kam­bo­dży w 22 czerwca 2013. r. na Listę Świa­to­we­go Dzie­dzic­twa Kul­tu­ry wpi­sa­no 19 no­wych miejsc i obiek­tów, a wśród nich górę Fudżi jako zabytek kulturowy pt. „Góra Fudżi: obiekt kultu i źródło sztuki”.   Mt. Fuji was registered as World Heritage on June 22, 2013 as cultural site under the title “Mt. Fuji: Object of Worship, Wellspring of Art”.     Lista Świa­to­we­go Dzie­dzic­twa Kul­tu­ro­we­go i Przy­rod­ni­cze­go Ludz­ko­ści to lista obiek­tów ob­ję­tych szcze­gól­ną ochro­ną mię­dzy­na­ro­do­wej or­ga­ni­za­cji UNE­SCO, filii ONZ, ze wzglę­du na ich uni­ka­to­wą war­tość kul­tu­ro­wą bądź przy­rod­ni­czą dla ludz­ko­ści. Na listę trafiła góra Fuji oraz otaczające ją 70 tysięcy hektarów terenu, na którym znajdują się, między innymi, słynne sanktuarium Sengen Jinja, pięć jezior, wodospad Shiraito oraz las sosnowy nad Pacyfikiem – Miho no matsubara.   Góra Fudżi (Fuji-san 富士山), najwyższa góra w Japonii (3776 m.n.p.m.), leży na granicy dwóch prefektur – Shizuoka i Yamanashi. Obie prefektury rywalizują ze sobą, jeśli chodzi o miejsca, z których jest najpiękniejszy widok na Fuji-san. Jednym z takich miejsc, jest jezioro Motosuko. Widoki z nad jezior są piękne, ponieważ nie zakłócone przez budynki, linie kolejowe, itp. Pozostałe jeziora to Kawaguchiko, Saiko, Yamanakako i Shojiko. Naukowcy twierdzą, że niegdyś jeziora te stanowiły jedno ogromne jezioro, które zostało podzielone przez lawę po wybuchu wulkanu, którym jest góra Fudżi. Jezioro Motosuko zostało utworzone przez lawę płynącą pod dzisiejszym lasem Aokigahara Jukai. Nie jest łatwo zrobić dobre zdjęcie góry Fudżi. Bardzo często jest ona niewidoczna, bo są chmury, albo mgła. Stosunkowo…
Opublikowano w Motyw miesiąca
Napisała
Czytaj więcej...
© 2013 www.polonia-jp.jp

Logowanie lub Rejestracja

Zaloguj się